DRB HUKUK

BOZABALI AŞ. bünyesinde kurulan DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri, sağlık çalışanlarının hukuksal problemlerinin çözüm ortağı ve bu konudaki en büyük destekçisi olma konusunda önemli adımlar atacak.

Son 10 yılda Türkiye’de uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarının, Tıp ve Sağlık Hukuku alanında köklü değişikliklere yol açmasıyla birlikte, bu değişikliklerin Sağlık Hizmeti sunucularına, başta hekimler olmak üzere; özellikle sağlık çalışanlarına birçok sorumluluklar ve beraberinde riskler getirmesinden hareketle yola çıkan Dr. Rayhan Bozabalı; doktorluk mesleğine hukukçu kimliğini ekleyerek, DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri projesini yaşama geçirdi.

İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen tanıtım ve fikir paylaşımı toplantısında sektör çalışanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Dr. Rayhan Bozabalı; doktorluk mesleğini icra ederken radikal bir kararla hukuk eğitimi alarak hukukçu olma sürecini katılımcılarla paylaştı.

Son 10 yılda sağlık alanında yaşanan baş döndürücü “dönüşümün” mesleğine ve meslektaşlarına yönelttiği sayısız tehdit ve haksızlığı bizzat yaşayarak, bu haksızlıklara karşı bireysel yollardan mücadele etmeye çalışan Dr. Rayhan Bozabalı, yeterli hukuksal bilgi olmadan bu yolla yapabileceklerinin sınırlı kaldığını görerek, 2008 yılında hukuk eğitimi yapmaya karar verdiğini belirtiyor.

Proje Koordinatörü Dr. Bozabalı, “Sağlıkta Dönüşüm” sürecinin sonunda ortaya çıkan tabloyu şu şekilde özetliyor. Başta hekimler olmak üzere; gerçek kişiler ve tüzel kişiliğe sahip sağlık hizmeti sunucuları bir yanda, herhangi bir yolla kamudan veya özelden sağlık hizmeti alması muhtemel olan 75 milyonluk nüfus bir yandadır. Gelinen noktada meslek örgütleri, üniversiteler ve bazı dernekler iyi niyetle sağlık çalışanlarını yeni dönemin getirdiği riskler ve sorumluluklar yönünden aydınlatmaya çaba göstermekte ise de bu çabaların farklı bir yaklaşım ve yeni bir bakış açısı ile desteklenmesi gerekmektedir. DRB Tıp ve Sağlık Hukuku Danışmanlık Hizmetleri; tüm sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunucularına Tıp ve Sağlık Hukuku alanında karşılaşacakları sorunların saptanmasında, olası sorunların önlenmesinde ve ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasında; eğitim, danışmanlık ve sigortacılık hizmeti vermek üzere kurulmuş özel bir girişimdir.

Web sayfası için tıklayınız.

Facebook sayfası için tıklayınız.